Mladší žactvo

Mladší žactvo

Mladší žactvo – jedná se o první věkovou kategorii (10-12 let), kde se hráči účastní turnajů popř. soutěží družstev a jejich výsledky jsou na konci roku zobrazeny v podobě tenisového žebříčku na oficiálních stránkách Českého tenisové svazu (www.cztenis.cz), aby se hráč mohl účastnit oficiálních tenisových soutěží musí zažádat o tzv. registrační průkaz, který ho opravňuje se těchto soutěží zúčastnit. Děti od přidělení registračního průkazu mohou hrát i kategorie vyšší než do které věkově spadají.

Tréninky mladších žáků probíhají v pondělí od 15h do 16h a ve středu od 14h do 17h.